ที่ Acade-Me Tree

เราสรรค์สร้าง และส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ให้กับบุคคล และองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ หน้าที่ของเราคือการการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พร้อมกับกระบวนการ และวิธีการที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่พัฒนาการทางด้านความคิด และการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปด้วยกัน

บริการของเรา

IN-HOUSE TRAINING

เราให้บริการคลาสเรียน และนวัตกรรมทางด้านการศึกษาที่หลากหลาย พร้อมด้วยความร่วมมือจากบุคลากรที่มากความสามารถและประสบการณ์

TAILORED CONSULTATION

เราพร้อมปรับแต่งวิธีการให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพราะเราเชื่อว่าทุกองค์กรมีความพิเศษในแบบของตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากเรา

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า

เป้าหมายของพวกเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่การจัดคลาสเรียน แต่ยังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ประสบการณ์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน

การบริการระดับมืออาชีพ

การได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่พาร์ทเนอร์ต้องการถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเราทีมงาน Acade-Me Tree ทุกคนถูกปลูกฝังให้ทำความเข้าใจพาร์ทเนอร์อย่างลึกซึ้ง รวมไปถึงส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

แนวคิดและวิธีการทำงาน

“Not Just A Training Provider But an Authentic Business Partner"

ทำความเข้าใจโจทย์อย่างลึกซึ้ง
ร่วมกับพาร์ทเนอร์และลูกค้า

ออกแบบ จัดหา และนำเสนอ
วิธีการที่เหมาะสมและดีที่สุด

จัดเตรียมและดำเนินการ
อย่างมืออาชีพ

ติดตามและประเมินผล
เพื่อต่อยอดให้ดีขึ้น

RECOMMENDED COURSES