Project Management

Project Management

ราคาปกติ 5,000 บาท

ราคาลดพิเศษ 3,999 บาท

การบริหารโครงการเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้จัดการและผู้บริหารในปัจจุบัน

การบริหารโครงการเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้จัดการและผู้บริหารในปัจจุบัน การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการ หัวหน้าทีม รวมไปถึงทีมงาน จึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด